Vyzkoušejte si, jaké to je mít schizofrenii

Charita Prostějov, sociální rehabilitace Cesta, pod záštitou primátorky města Prostějova RNDr. Raškové, představuje unikátní zážitek – simulátor schizofrenie

PSYCHOBUDKA

Kde: Klubovna Kulturního klubu Duha
I. patro, Školní ulice 4
Kdy: 5. 6. (pondělí) – 9. 6. 2017 (pátek),
od 9.00 do 16.00
Dne 7. 6. 2017 v 16:00 Beseda s MUDr. Rozkošem na téma:
Schizofrenie aneb „bláznit je lidské“
v prostorách sálu kulturního klubu Duha, I. Patro.

 

Psychobudka je speciální projekční box, který návštěvníkovi zprostředkovává pocity a prožitky lidí trpících schizofrenií prostřednictvím zhlédnutí krátkého interaktivního filmu Do vlastních rukou. Divák je tedy zároveň aktivním účastníkem reagujícím na podněty pomocí dotykové obrazovky. Délka filmu je 7 – 9 minut.

Tento projekt vznikl se záměrem zprostředkovat zdravým lidem možnost ponořit se na chvíli do světa lidí trpících schizofrenií a prožít alespoň zlomek toho, co mohou nemocní, kteří se neléčí, prožívat každý den.
Film je určen pro širokou veřejnost, rodinným příslušníkům pacientů i studentům.

Bližší informace: 777 731 329 Sociální rehabilitace Cesta.

Plakát pozvánky ke stažení

chci přispět
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 


 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE