Domácí hospicová péče


  • Tel.: 581 216 006
 

Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Co je Domácí hospicová péče?

Je to odborná komplexní péče o nemocného v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již není účinná. Nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí. Péče je poskytována s respektem k potřebám nemocného a jeho blízkým.

Cílem Domácí hospicové péče je:

Splnit mnoha lidem jejich přání – strávit poslední chvíle života mezi svými blízkými. Chceme poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi a osamocením. Usilujeme o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí služby je i podpora a pomoc rodině a blízkým.

Tým Domácí hospicové péče:

zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, duchovní, pastorační asistent. Na požádání zprostředkujeme kontakt i s psychologem.

Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař specialista konzultuje změny zdravotního stavu nemocného se zdravotní sestrou domácí hospicové péče.

Zdravotní sestry zajišťují domácí zdravotní službu na základě indikace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Sestry aplikují léky, infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně. Péče zdravotních sester je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pečovatelky zajišťují pomoc při péči o blízkého v rodině. Pomáhají například s hygienou, poskytováním stravy, nebo její přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Můžou pomoci s provozem domácnosti (s úklidem, nákupy apod.) Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské služby. Ceny za poskytnutou službu jsou pouze částečnou úhradou skutečných nákladů.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného, rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Duchovní nebo pastorační asistent přichází do domácností na  přání nemocného či rodiny. Pastorační asistent nabízí možnost rozhovoru na duchovní i běžná témata, společnou modlitbu, čtení z Písma či podporu v duchovní oblasti.

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb celého komplexního týmu domácí hospicové péče dle individuálních potřeb nemocného a rodiny.  

Podmínky pro přijetí nemocného:

  • Nemocný trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy byly vyčerpány všechny možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
    • Aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného.
    • V rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o nemocného.
    • Nemocný nebo jeho zákonný zástupce rozumí možnostem i limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy.

Organizace:


Seznam lidí:

Lenka Sekalová - vedoucí služby
Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE