Adresář

Odlehčovací služba Domova Daliborka

Tel.: 581 115 290
Daliborka 10, Prostějov, 796 01
Vedoucí služby: Bc. Soňa Matulová - vedoucí odlehčovací služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Použití osobního automobilu pro potřeby uživatele

Odlehčovací služba je určena pro dospělé osoby, které se nemohou o sebe samy postarat. Cílem této služby je pomoci odlehčit pečujícím lidem, kteří se starají o tyto osoby, aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné věci. Tato sociální služba má působnost na území Olomouckého kraje.

Podpora a dopomoc uživatelům je poskytována prostřednictvím asistentů nepřetržitě.

Domov Daliborka je bezbariérovým, moderně vybaveným objektem, který má zahradu, sídlí blízko centra města Prostějova, přesto však je v objektu klid. Pracovníci Domova Daliborka jsou školeni v nejmodernějších metodách přejatých od expertů z Velké Británie a USA.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Soňa Matulová - vedoucí odlehčovací služby
Bc. Lenka Polcrová - sociální pracovník
DiS. Martina Komárková - sociální pracovník
Pavel Spáčil - správce
Jarmila Augustinová - pracovník v sociálních službách
Hana Beneková - pracovník v sociálních službách
Markéta Charvátová - pracovník sociálních služeb
Jana Juhászová - pracovník v sociálních službách
Eva Klocová - pracovník v sociálních službách
Jitka Kratochvílová - pracovník v sociálních službách
Aneta Kreuzziegerová - pracovník sociálních služeb
Marcela Kučerová-Ondrýsková - pracovník v sociálních službách
Petra Snášelová - pracovník v sociálních službách
Kristýna Švédová - pracovník sociálních služeb
Jaromír Tobola - pracovník v sociálních službách
Eliška Urbanová - pracovník v sociálních službách
Jitka Kluvancová - úklid a kuchyně
Radmila Píchalová - úklid, kuchyně
Milada Spurná - pracovník prádelny