Adresář

Sociální rehabilitace Cesta

Tel.: 581 110 641, 777 731 329
Polišenského 1, Prostějov, 796 01
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Oulehlová, Dis. - zástupce vedoucí,sociální pracovník
Způsob poskytování:
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Kdo jsme:

Sociální rehabilitace Cesta Charity Prostějov podporuje osoby s chronickým duševním onemocněním v začleňování do běžného života, formou dopomoci v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. S využitím specifických činností rozvíjejících sociální a pracovní dovednosti. Tato služba je poskytována ambulantní i terénní formou po celém prostějovském a konickém regionu.  Jedná se o službu, která se transformovala ze služby Denního stacionáře, navázala na předešlé zkušenosti, aktivní klientelu a její nové potřeby, očekávání a cíle. Cílem služby Sociální rehabilitace Cesta je umožnit klientům využívat vlastní zdroje pomoci a zvýšit jejich kompetenci, bojovat proti vzniku sociální izolace, snížit počet hospitalizací, posílit kognitivní funkce klientů, posílit pracovní, komunikační a sociální návyky, zvýšit kvalitu života klientů v jejich přirozeném prostředí.

 

Základní činnosti poskytované v sociální rehabilitaci Cesta:

  1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti a další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním a venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik pracovních dovedností…
  2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod do zaměstnání, doprovod k lékaři, do školských zařízení – naučení bezpečné trasy, využití MHD, nácvik chování v různých společenských situacích, práce s informacemi …
  3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: trénink kognitivních funkcí, práce na PC, trénink jemné motoriky…
  4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod a asistence při jednání s úřady, informační servis, zprostředkování následné péče, upevnění kontaktu s rodinou….

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Zuzana Oulehlová, Dis. - zástupce vedoucí,sociální pracovník
Mgr. Zuzana Oulehlová, Dis. - zástupce vedoucí,sociální pracovník
Iveta Hnízdilová - pracovník v sociálních službách
Anna Hrušková - pracovník sociálních služeb
Iveta Vitásková - pracovník v sociálních službách