Základní informace o Charitě Prostějov

Charita Prostějov vznikla díky aktivitám prostějovských věřících.

Jejími zakladateli byli: P. Jan Gacík, manželé Tvrdíkovi a pan Laurenčík.

Jde o organizaci s vlastní právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

Poskytujeme následující služby:

 • zdravotní služba
  • Zdravotní (Ošetřovatelská) služba nabízí zajištění léčby přímo v domácím prostředí, tzv. "home care".
 • pečovatelská služba
  • Tato služba nabízí seniorům či osobám se zdravotním postižením, kteří žijí na Prostějovsku, dopomoc při péči přímo v jejich domově. Dojíždí tedy za uživateli a pomáhají jim s nejrůznějšími potřebami. 
 • odlehčovací služba
  • Odlehčovací služba má za cíl odlehčit těm, kteří se starají o své blízké se zdravotním postižením. Je vhodné ji využít, pokud si pečující rodina potřebuje něco vyřídit, nastala naléhavá situace, nebo si pečující potřebuje odpočinout.
 • chráněné bydlení
  • Chráněné bydlení má za cíl pomoci osobám s mentálním, popř. v kombinaci s tělesným postižením začlenit se do běžného života, pomoci osamostatnit se od svých rodičů, kteří se o ně celý svůj život starali. Naše chráněné bydlení je unikátní v tom, že je určené pro rodiče a jejich dospělé děti.
 • sociální rehabilitace
  • Sociální rehabilitace má za cíl podporovat osoby s psychickým onemocněním a pomoci jim v začleňování do běžného života v jejich vlastním prostředí, a to bez přerušení kontaktů s jejich nejbližšími.
 • charitní šatník
  • Charitní šatník je nabídkou všem, kteří jsou v sociální nouzi. Jeho cílem je pomoci například i těm, kteří jsou bez práce, nemohou jí získat a mají málo peněz. Charitní šatník by nevznikl bez Vaší pomoci a podpory.
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Jak název prozrazuje, jedná se o zapůjčení různých pomůcek, které jsou potřeba ke každodennímu životu znevýhodněných osob.

 A na kterých adresách nás najdete?

Ředitelství:

Martinákova 9
796 01 Prostějov
Email: info@prostejov.charita.cz
IČ: 44159854

Domov Daliborka:

Daliborka 8 a 10
796 01 Prostějov
Email: daliborka@prostejov.charita.cz

Zdravotní služba:

Polišenského 1
796 01 Prostějov
Pevná linka: 582 330 633 
Email: zdravotnisluzba@prostejov.charita.cz

Pečovatelská služba:

Polišenského 1
796 01 Prostějov
Pevná linka: 581 110 091
Email: pecovatelskasluzba@prostejov.charita.cz

Sociální rehabilitace:

Polišenského 1
796 01 Prostějov
Pevná linka: 581 110 641
Email: cesta@prostejov.charita.cz


Podrobné kontakty na náš tým naleznete zde.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE