Děkujeme všem dárcům

Dárky klientům od anonymních dárců

Celý rok některé sociální služby bojují a potýkají se s financemi a s omezenou podporou institucí a těch, kteří by si jejich práce měli vážit nejvíce, neboť právě jim pomáhají řešit závažné sociální problémy a situace.

Není tomu jinak ani v Domově Daliborka Charity Prostějov, kde se všichni pracovníci snaží pomáhat a podporovat ty, kteří v životě neměli tolik štěstí a ty rodiny, které se rozhodli pečovat o své blízké v domácím prostředí. O to více si vážíme jakékoliv pomoci a podpory ze strany těch, kteří mají svá srdce otevřená, a není jim osud těchto lidí také lhostejný.

dárkydárky pro klienty

Někdy stačí poděkování, jindy modlitba, někdy třeba jen drobnost. Je tradiční, že právě vánoční čas je příležitostí obdarovávat ty, kteří naši pomoc a podporu potřebují nejvíce. Jsme moc rádi, že tímto můžeme zprostředkovat poděkování všem anonymním dárcům, kteří nás bez jakéhokoliv očekávání osloví, přijdou za námi a pomohou.

Jsou to například tři anonymní dárci, kteří prostřednictvím akce Strom splněných přání Prostějov, naplnili třem našim klientům ta jejich vánoční přání. Jsou to také všichni nejmenovaní pracovníci Okresního soudu v Prostějově, kteří svou dobrovolností a dobročinností pořídili rozmanité dárky pod stromeček všem našim klientům chráněného bydlení, ale je to i ta spousta dalších, kteří nám svou celoroční přízní dávají najevo, že je naše práce potřebná a smysluplná. DĚKUJEME.

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE