"Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." J. W. Goethe

Možnosti, jak nás můžete podpořit

 • Modlitba, mše svatá za pracovníky a klienty Charity.
 • Finanční dar formou sbírek 
  • tříkrálová sbírka
  • akce cihla
  • postní almužna

          nebo převodem na bankovní účet:

            416749701/0100

            IČ: 44159854

 • Pokud jste byli s námi spokojeni nebo znáte někoho, kdo potřebuje naše služby, doporučte nás.
 • Materiální dar -
 • ošacení, boty (charitní šatník)
 • běžné vybavení domácnosti (křesla, televizor, set-top-box, skříně, stoly, židle, obrazy, kancelářské potřeby, počítač atd.) 
 • pet víčka (jejich sběrem získáváme peníze na nákup kompenzačních pomůcek pro potřebné)

 

Je také možné využít Darovací smlouvu, která vede k daňovému zvýhodnění plátců (viz informace níže).

Děkujeme za Váš zájem a podporu

Daňové zvýhodnění plátců

fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Charita Prostějov je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

adresa

Charita Prostějov 
Martinákova 9, 796 01 Prostějov 

Tel./fax: 582 344 524 
Email: info@prostejov.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE