GDPR

V Úředním věstníku EU byly 4. května 2016 zveřejněny Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, na jehož přípravě se Česká republika podílela, má celoevropskou působnost a v ČR i v ostatních členských státech EU nabyla účinnosti v květnu 2018.

Na základě výše uvedeného nařízení a směrnice byly vypracovány a níže přiloženy směrnice Charity Prostějov: