Pokud máte nějaké tituly, uveďte je zde
vyplňte celou adresu svého bydliště
vyplňte mobil či pevnou linku, na které Vás můžeme zastihnout
popište zde svá dosažená vzdělání a dosavadní kurzy


Máte již s dobrovolnictvím nějaké zkušenosti? Pokud ano, prosím vyplňte:


Máte nějaké zkušenosti/znalosti v níže uvedených oborech?
(pokud ano, prosím, rozepište jaké)


Popište ve stručnosti časová rozmezí
(zdravotní omezení, dojíždění, studium…) Pokud ne, vepište NE
Pokud ano, vepište jméno a příjmení, telefon. Pokud ne, vepište NE

Do kterých aktivit bych se chtěl/a zapojit:

Chráněné bydlení a odlehčovací služba
Denní stacionář
Obecné aktivity v rámci Charity Prostějov
Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE