směrnice GDPR

Zobrazit dokumenty z rubriky:  základní listiny

jmenovací dekret

jmenovací dekret pana Ing. Františka Hynka do funkce ředitele Charity Prostějov

Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob ministerstva kultury

zřizovací dekret Charity Prostějov

zřizovací dekret Charity Prostějov. Datum ustanovení bylo stanoveno na 13.10.1991

GDPR

GDPR směrnice

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE