Ing. František Hynek Tel.: 582 344 524, 777 731 323
Mgr. Vít Forbelský Tel.: 737 342 043, 582 344 524
Jarmila Zemanová Tel.: 582 349 250, 776 653 191
Bc. Pavlína Urubková Tel.: 605 978 521, 582 344 524
Bc. Soňa Matulová Tel.: 733 741 655, 581 115 290
Jana Drmolová Tel.: 777 731 320, 581 110 091
DiS. Hana Klevetová Tel.: 777 731 329, 581 110 641
Martina Khailová Tel.: 776 245 602
Tomáš Snášel, DiS. Tel.: 581 110 091, 733 742 144
Ladislav Hudeček Tel.: 581 115 260, 733 742 066
Dita Cháberová Tel.: 731 604 596, 582 330 633
Dana Bodišová Tel.: 777 731 327, 582 330 633
Lucie Loubalová Tel.: 777 731 326, 582 330 633
Ing. Hana Švábová Tel.: 777 731 321, 581 110 091
38AkOcl7XhIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M pracovník v sociálních službách
Pavlína Trnková Tel.: 731 604 599, 581 110 091
_8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Jitka Pořízková Tel.: 731 604 598, 581 110 091
5bGuRWfg~bMu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Blažena Sedláková Tel.: 733 742 143
Jana Pelcová Tel.: 733 742 067
58AkO%9dYhIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M pracovník v sociálních službách
Ilona Urbášková Tel.: 777 731 322
4eBxRWkjX8Fu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Simona Pišťáková Tel.: 733 742 068, 581 110 091
%bzy4Z2h4lGk1~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p pracovník v sociálních službách
Eva Jančíková Tel.: 703 359 064, 581 110 091
0onh0Zd94dBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ pracovník v sociálních službách
Iveta Vitásková Tel.: 777 731 325, 581 110 641
4orDRWlaa8Fu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Bc. Klára Kučerová Tel.: 776 628 852
6enBRWamY.Ey.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb pracovník v sociálních službách
Petra Snášelová Tel.: 581 115 290, 734 172 105
_.GBRWifWlrv5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Jana Juhászová Tel.: 581 115 290, 734 172 105
58AkO8k%WlMy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb pracovník v sociálních službách
Eliška Urbanová Tel.: 581 115 290, 734 172 105
0evC1Z2m~9nx5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Eva Klocová Tel.: 581 115 290, 734 172 105
0onh1-e9-onjGKfj-lGo0~l4YanBZd54Ys pracovník v sociálních službách
Gabriela Antlová Tel.: 581 115 290, 734 172 105
28oBZ3b7T8AD2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p pracovník v sociálních službách
Jaromír Tobola Tel.: 581 115 290, 734 172 105
58Ey37h4ahoy2Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb pracovník v sociálních službách
Renata Spurná Tel.: 581 115 290, 734 172 105
~.Ak-Z2k_nExRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ pracovník v sociálních službách
Lenka Filipčíková Tel.: 581 115 290, 734 172 105
Ivana Kalábová Tel.: 581 115 290, 734 172 105
4onxRWa778oy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb pracovník v sociálních službách
Janka Liptáková Tel.: 581 115 290, 734 172 105
58AuRWba_mnu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj pracovník v sociálních službách
Jarmila Augustinová Tel.: 581 115 290
pracovník v sociálních službách

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE