kontakty na ředitelství Charity Prostějov

Ing. František Hynek

Tel.: 582 344 524, 777 731 323
ředitel charity Prostějov

Mgr. Vít Forbelský

Tel.: 737 342 043, 582 344 524
pastorační asistent

Jarmila Zemanová

Tel.: 582 349 250, 776 653 191
všeobecná účetní

Bc. Soňa Matulová

Tel.: 733 741 655, 581 115 290
vedoucí Domova Daliborka

Jana Drmolová

Tel.: 777 731 320, 581 110 091
vedoucí pečovatelské služby

Bc. Pavlína Urubková

Tel.: 605 978 521, 582 344 524
administrativní pracovnice

Bc. Lenka  Polcrová

Tel.: 733 741 657, 581 115 293
sociální pracovník

DiS. Martina Komárková

Tel.: 733 741 656, 581 115 293
sociální pracovník

Tomáš Snášel, DiS.

Tel.: 581 110 091, 733 742 144
sociální pracovník

Ing. Bc. Hana Švábová, Dis.

Tel.: 777 731 321, 581 110 091
sociální pracovník

Mgr. Zuzana  Oulehlová, Dis.

Tel.: 777 731 324, 581 110 641
sociální pracovník

Pavel  Spáčil

Tel.: 733 742 066, 581 115 260
údržbář

Dita Cháberová

Tel.: 731 604 596, 582 330 633
všeobecná sestra - zástupce vrchní sestry

Dana Jílková

Tel.: 777 731 327, 582 330 633
všeobecná sestra

Kamila Černá

Tel.: 731 691 621, 581 110 091
pracovník sociálních služeb

Eva Jančíková

Tel.: 703 359 064, 581 110 091
pracovník v sociálních službách

Hana Májková

pracovník v sociálních službách

Jana Pelcová

pracovník v sociálních službách

Simona Pišťáková

Tel.: 733 742 068, 581 110 091
pracovník v sociálních službách

Jitka Pořízková

Tel.: 731 604 598, 581 110 091
pracovník v sociálních službách

Blažena Sedláková

pracovník v sociálních službách

Pavlína Trnková

Tel.: 731 604 599, 581 110 091
pracovník v sociálních službách

Ilona Urbášková

pracovník v sociálních službách

Jiřina Vylášková

pracovník v sociálních službách

Iveta  Hnízdilová

Tel.: 776 628 852, 581 110 641
pracovník v sociálních službách

Anna  Hrušková

Tel.: 776 245 602, 581 110 641
pracovník sociálních služeb

Iveta Vitásková

Tel.: 777 731 325, 581 110 641
pracovník v sociálních službách

Jarmila Augustinová

Tel.: 581 115 290, 734 172 105
pracovník v sociálních službách