Tříkrálová sbírka 2007
26. února 2007 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2007

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 byl: 566 617,- Kč.

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění, pomoc bližním, umožnit občanům ČR podílet se na charitativní práci a získávat finanční prostředky pro činnost všech složek Charity Česká republika.

Do sbírky se zapojilo celkem 50 obcí děkanátu Prostějov se 158 zapečetěnými pokladničkami. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 byl:


                            566 617,- Kč.

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 53% služby oblastní a farní Charity
  • 15% projekty diecézní Charity
  • 10% humanitární pomoc
  • 5% sekretariát
  • 5% režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi
  • 5% pomoc v Súdánu

 

 • 2% nouzový fond - pomoc potřebným

Charitě Prostějov bylo přiděleno 300 000,- Kč:

  • Pečovatelská služba
                               150 000,- Kč  • Denní stacionář pro lidi s psychickým onemocněním
                               140 000,- Kč  • Přímá pomoc lidem v tíživé životní situaci
                               10 000,- Kč


POMOC V SÚDÁNU

Příspěvek, který Arcidiecézní charita Olomouc poskytla z výnosu Tříkrálové sbírky všech Charit v arcidiecézi, byl určen na podporu válečných uprchlíků v Dárfúru a také na podporu návratu uprchlíků žijících v okolí Chartúmu.

Operace Charity v Dárfúru se jmenuje DERO a podporuje tam 2 nemocnice. Návrat uprchlíků od Chartúmu je spolufinancován Evropskou komisí a pomáhá lidem při návratu do jejich domovů na jihu Súdánu v oblasti Juby. > více...

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík".