Tříkrálová sbírka 2010
26. února 2010 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2010

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 byl: 552 103,- Kč

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze podpory činnosti všech složek Charity Česká republika.

Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Do sbírky se zapojilo celkem 56 obcí děkanátu Prostějov a koledovalo celkem 147 skupinek. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 je:


                            552 103,- Kč

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 58% služby Charity Prostějov
  • 15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
  • 10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc
  • 5% projekty Charity ČR
  • 5% pokrytí režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v existenční nouzi
  • 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

Charitě Prostějov bylo přiděleno 320 000,- Kč:

  • Projektová dokumentace - Domov Daliborka
                               280 000,- Kč

 

  • Pomoc Haiti
                                 20 000,- Kč  • Přímá pomoc lidem v tíživé životní situaci

                                          20 000,- Kč

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík".


Výnosy jednotlivých skupinek

Výnosy celkem za obce
Podrobné a přehledné informace o Tříkrálové sbírce v České republice naleznete na www.trikralovasbirka.cz