Tříkrálová sbírka 2012
26. února 2012 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2012

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 byl: 652 530,- Kč

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze podpory činnosti všech složek Charity Česká republika.

Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.
V prostějovském děkanátu sbírka probíhala ve dnech 1. - 14. 1. 2012. dle místních zvyklostí, v samotném Prostějově pak 6. a 7. 1. 2012 Do sbírky se zapojilo celkem 50 obcí děkanátu Prostějov a koledovalo celkem 176 skupinek. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 je:


                            652 530,- KčRozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 58% služby Charity Prostějov
  • 15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
  • 10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc
  • 5% projekty Charity ČR
  • 5% pokrytí režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi
  • 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík".


Výnosy jednotlivých skupinek
Výnosy celkem za obce

Podrobné a přehledné informace o Tříkrálové sbírce v České republice naleznete na www.trikralovasbirka.cz