Putovní výstava je i v Galerii Na Půdě

Pozvánka na Galerii Na Půdě

Nově je možné výstavu navštívit také v Galerii Na Půdě, a to od 2.8.2017 do 13.9.2017. Těšíme se na Vás. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Putovní výstava je i v SOŠ Prostějov E. Husserla

Pozvánka na putovní výstavu

Nově je možné výstavu souběžně navštívit také na Střední odborné škole Prostějov, a to od 2.5.2017 do 29.6.2017. Těšíme se na Vás. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Putovní výstava fotografií - pozvánka na výstavu v Jevíčku

Putovní výstava fotografií - pozvánka na výstavu v Jevíčku

Zveme Vás na putovní výstavu fotografii k oslavě 25. výročí založení Charity Prostějov. Tentokráte se bude výstava konat od 11. do 24.4. 2017 v Jevíčku v prostorách a provozní době Městské knihovny Jevíčko. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Den seniorů 2016

Den seniorů 2016

I v letošním roce jsme se účastnili akce pořádané Centrem sociálních služeb Prostějov zaměřené na podporu a pomoc seniorům, především na prezentaci sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou právě senioři.

Putovní výstava k 25. výročí založení Charity Prostějov

Putovní výstava k 25. výročí založení Charity Prostějov

Pozvánka na putovní výstavu černobílých fotografií k 25. výročí založení Charity Prostějov (jedná se o fotografie, které byly dne 20. 9. 2016 vystaveny na náměstí T. G. M. v rámci oslavy). Nyní výstava putuje do prostějovské Galerie u Hanáka, kde bude k vidění (na zatím blíže neurčenou dobu) pro širokou veřejnost. Všichni jste srdečně zváni!

Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

Oslava 25. výročí založení Charity Prostějov

Oslava 25. výročí založení Charity Prostějov

Dne 20. 9. 2016 od 16.00 do 18.30 hod. se spodní část náměstí T. G. Masaryka v Prostějově zabarvila do červena. Jediným a hlavním důvodem byla oslava 25 let od znovuzaložení jedné z největších pomáhajících organizací Charity Prostějov, již právě červená barva symbolizuje. Pracovníci Charity Prostějov v čele s jejím ředitelem panem Ing. Františkem Hynkem si připravili bohatý a pestrý program, jehož úkolem nebylo jen veřejnost pobavit a připravit jim veselé odpoledne, ale zároveň ukázat a seznámit je prostřednictvím autentické výstavy fotografií se všemi sociálními službami, které tato charitativní organizace v našem městě poskytuje.

Kdybych já byl kovářem

Kdybych já byl kovářem

Těmito slovy začíná jedna z krásných českých písní od Petra Spáleného a těmito slovy se nechal inspirovat ve svém mládí také pan Jiří Spurný ze Smržic, a v současné době už i jeho syn.

Setkání seniorů v Duze 2016

V pořadí již třetí Den seniorů pořádalo v Kulturním klubu Duha v Prostějově Centrum sociálních služeb Prostějov p. o. ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov.

Svěcení kaple 2016

První červen roku 2016 nebyl pro klienty a pracovníky v Domově Daliborka, resp. v Charitě Prostějov pouze Mezinárodním dnem dětí, ale stal se dnem svátečním, který byl vybrán ke slavnostnímu posvěcení nově vytvořené a vybavené kaple v Domově Daliborka.

Beseda se zástupci Městské Policie Prostějov 2016

Jaké je základní vybavení kola… jak se správně pohybovat za tmy po silnici…na koho a kde se v Prostějově obrátit v případě nehody… to je jen krátký výřez z informací, které se mohli naši klienti dozvědět od dvou usměvavých pracovnic Městské Policie Prostějov, které Domov Daliborka poslední květnový den navštívily.

Pouť na Velehrad 2016

„Pojďte s námi na pouť…navštívíme svatou bránu roku milosrdenství…“těmito slovy začínal pastorační asistent pozvání na každoroční májovou pouť pro klienty a zaměstnance Charity Prostějov. Na jeho pozvání v letošním roce zareagovalo celkem 22 zájemců, klientů z Daliborky, ale také seniorů z Domů s pečovatelskou službou či Domamyslic.

Den matek 2016

Den matek 2016

„Každý ví, že na Den matek mají všechny mámy svátek. Každý proto s květinkou spěchá za svou maminkou.“

givt.cz - Podpořte nás svým nákupem

givt.cz - Podpořte nás svým nákupem

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!

Místo k životu. Chráněné bydlení Domova Daliborka v Prostějově

Klienti bydlí v samostatných bytech, ale rádi se setkávají u společných debat a aktivit.

Charita Prostějov provozuje pobytovou službu chráněného bydlení pro osoby s lehkým či středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným hendikepem. Do služby jsou přijímány rovněž dospělé osoby se zdravotním postižením společně se svými rodiči, kteří již vzhledem ke svému věku nejsou schopni zajistit svým dětem odpovídající péči. Jedná se o jedinou službu chráněného bydlení v České republice, která přijímá hendikepované jedince společně s pečujícím rodičem seniorem.

 

Tříkrálová sbírka 2019
chci přispět
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 


 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE