služby, které nabízíme

 služby

 • aplikace infuzní terapie (i.v., s.c)
 • aplikace inzulínu
 • klyzma
 • aplikace léčebné terapie s.c. , i.v., i.m, p.o
 • aplikace léčebné terapie do nosu, oka, dýchacích cest, konečníku
 • aplikace oxygenoperapie
 • komplexní ošetřovatelská péče
 • rehabilitační ošetřování
 • ošetřovatelská RHB po CMP, TEP, RS
 • kompresní terapie – bandáže
 • lokální ošetření ran, poranění a kožních defektů
 • prevence dekubitů
 • monitorace FF – TK,P,D,TT, bolest
 • nácvik aplikace inzulínu
 • měření glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • péče o hrudní drény
 • péče o stomie
 • péče o nasogastrickou sondu
 • péče o PEG, PEJ
 • výplach močového měchýře
 • zavedení PMK u žen, péče o PMK
 • péče o pacienty v terminálním stadiu – domácí hospicová péče
 • paliativní péče