Akce cihla

Akce cihla připomíná, že lidé s postižením nepatří do zvláštních ústavů, ale mají mít možnost žít v běžném prostředí.

Ve spolupráci s občanským sdružením Portus Praha pořádáme sbírku Akce cihla.

Letošní ročník je již v plném proudu i v Prostějově. 
Prostějov, nám. TG Masaryka 22. 6., 23. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8. 2016 v rámci Prostějovského léta
Byli jsme také na Velehradě, Dny lidí dobré vůle 4. 7. - 5. 8. 2016.
Akci cihla zakončíme letos na Dni Charity 21. 9. 2016 16:00 – 19:00 na náměstí T. G. Masaryka.

Výtěžek letošní sbírky Akce cihla bude použit na rozvoj Chráněného bydlení Domova Daliborka a na vybudování pracovního a tréninkového centra v rámci Charitního centra Marta.

Přispějte na Akci Cihla

Přispěvkem 100,- Kč můžete podpořit ojedinělý projekt - Domov Daliborka v Prostějově. V nově zbudovaném Domově Daliborka byly zřízeny dvě sociální služby: Chráněné bydlení a Odlehčovací služba.

Podpořit tento projekt je možné přímo na sbírkové konto: č.ú. 3020277/0100 Komerční banka.

Veřejná sbírka byla povolena KUOK dne 23.6.2014 pod č.j. KUOK/54070/2014/OE/400 KUOK 54479/2014

Více o chráněném bydlení

Více o odlehčovací službě

Více o akci cihla

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE