Postní almužna

„Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.“

Během období příprav na Velikonoce si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních, kteří jsou v nouzi.

Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sebe sama tím, že pomáháme druhým.

Více se dozvíte na oficiálních stránkách www.postnialmuzna.cz

 

V případě nejasností se nás ptejte i skrze facebook zde.

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE