Tříkrálová sbírka 2019Celkový přehled jednotlivých rozpečetěných pokladniček je uvnitř článku.

Tříkrálová sbírka 2018Celkový přehled jednotlivých rozpečetěných pokladniček je uvnitř článku.

Tříkrálová sbírka 2017Celkový přehled jednotlivých rozpečetěných pokladniček je uvnitř článku.

Tříkrálová sbírka 2016

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 byl: 855 296,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2015

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 byl: 852 955,- Kč

Tříkrálová sbírka 2014

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 byl: 795 033,- Kč

Tříkrálová sbírka 2013

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 byl: 713 453,- Kč

Tříkrálová sbírka 2012

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 byl: 652 530,- Kč

Tříkrálová sbírka 2011

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 byl: 659 958,- Kč

Tříkrálová sbírka 2010

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 byl: 552 103,- Kč

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE