Aktuálně

Tříkrálová sbírka 2022
10. ledna 2022 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2022

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2022 je zatím: 1 220 570,- Kč.

Výstava Vietnam Stories aneb Jak se žije Vietnamcům v České republice
22. srpna 2022 Charita Česká republika

Výstava Vietnam Stories aneb Jak se žije Vietnamcům v České republice

Vietnamci v České republice, to nejsou jen majitelé večerek a podnikatelé ve středním věku. Jsou to i senioři, děti a dospívající, progresivní „youngsters“. Vyrůstá tu již třetí vietnamská generace. Zveme vás na putovní výstavu fotografií, jejichž autorem je přední dokumentární fotograf Jindřich Štreit.

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu
22. února 2022 Charita Česká republika

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Štreitovy fotografie propojily současnou Charitu s minulostí
17. února 2022 Charita Olomouc

Štreitovy fotografie propojily současnou Charitu s minulostí

Olomouc – Vernisáž s názvem Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022) otevřela dnem 16. února v Galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci unikátní výstavu, která nabízí jedinečnou příležitost přiblížit se kořenům profesionální Charity na našem území. Výstava snímků světově známého fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi přiblížila sociální a charitní péči v průběhu celého jednoho století. V letošním roce uplynulo 100 let od ustanovení dnešní Arcidiecézní charity Olomouc a 30 let od založení Charity Olomouc.

Zpráva Caritas CARES 2021 otevírá téma chudoby v Česku
16. února 2022 Charita Česká republika

Zpráva Caritas CARES 2021 otevírá téma chudoby v Česku

Ve spolupráci s Caritas Europa zveřejňujeme v pořadí již čtvrtou zprávu Caritas CARES, jejíž závěry jsme přednesli na odborné konferenci. Nese podtitul „Vstřícnější pracovní trh: jistota, že nikdo nezůstane stranou“.

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách
10. února 2022 Charita Česká republika

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb poukazují na dlouhodobou nespravedlnost při financování sociálních služeb. Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou i 10 tisíc měsíčně. K odstranění nerovných podmínek se sdružili do Platformy 10, spouštějí kampaň Stejná odměna a vybízejí každého k její podpoře.

Štreitovy fotografie propojí současnou Charitu s minulostí
9. února 2022 Charita Olomouc

Štreitovy fotografie propojí současnou Charitu s minulostí

Olomouc – Výstava na téma Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022), která se uskuteční v Olomouci v Galerii Biblio od 16. února do 12. března, nabídne jedinečnou příležitost přiblížit se kořenům profesionální Charity na našem území. V letošním roce uplynulo 100 let od ustanovení dnešní Arcidiecézní charity Olomouc a 30 let od založení Charity Olomouc. Výstava snímků světově známého fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi tak přiblíží sociální a charitní péči v průběhu celého jednoho století.  

Tříkrálová sbírka překvapila rekordní částkou. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat
4. února 2022 Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka překvapila rekordní částkou. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat

Tříkrálová sbírka v letošním roce předčila všechna očekávání a překonala rekord z minulých let. Naši dárci byli mimořádně štědří. Díky nim se na sbírkovém kontě shromáždilo neuvěřitelných 138 356 469 korun, které pomohou lidem v nouzi. Všem dárcům děkujeme!

Milostivé léto skončilo. Pomohli jsme téměř dvěma stovkám dlužníků
3. února 2022 Charita Česká republika

Milostivé léto skončilo. Pomohli jsme téměř dvěma stovkám dlužníků

Možnost ukončit exekuce u veřejnoprávních subjektů, kterou dávala dlužníkům novela zákona o exekucích, trvala tři měsíce, konkrétně od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Po skončení tohoto období jsme shromažďovali informace z dluhových poraden Charity Česká republika a nyní přinášíme jeho zhodnocení.

Tříkrálová sbírka dosáhla letos rekordního výsledku
3. února 2022 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka dosáhla letos rekordního výsledku

Děkujeme vám všem, kteří myslíte na druhé!