sociální rehabilitace Cesta

Sociální rehabilitace Cesta

Kdo jsme:

Sociální rehabilitace Cesta Charity Prostějov je sociální službou, která podporuje osoby s chronickým duševním onemocněním v návratu do běžného života. Tak, aby byly co nejvíce soběstační a samostatní ve svém životě. Tato služba je poskytována ambulantní i terénní formou po celém okrese Prostějov a ORP Konice.

Služba vznikla transformací ze služby Denního stacionáře. Pracovníci služby nehledají problémy v životech klientů. Snaží se jim vždy pomoci s tím, co oni sami chtějí změnit tak, aby mohli žít spokojený život.

Cílem služby Sociální rehabilitace Cesta je klient, který po naplnění svých individuálních cílů spolupráce se SRC, ví jak řešit běžné problémy ve svém přirozeném prostředí, zvládá péči o vlastní osobu a není sociálně izolován.

Oblasti, s kterými Vám můžeme pomoci:

 • Nalezení práce
 • Získání pracovních dovedností
 • Uklízení
 • Vaření
 • Péče o domácnost
 • Hospodaření s financemi
 • Jednání na úřadech
 • Snížení frekvence hospitalizací
 • Podpora během hospitalizace
 • Samostatné docházení k lékaři, do obchodu ….
 • Nakupování
 • Naučit se žít plnohodnotný život i s duševním onemocněním
 • Zvládnutí náročných situací ve společnosti -reklamace, stížnost, spory apod.
 • Navazování kontaktů s ostatními a zlepšení komunikace – stát za svými názory, umět říci ne apod.

Sociální služba je poskytována bez úhrady.