pečovatelská služba Charity Prostějov

Pečovatelská služba Charity Prostějov

Kdo jsme?

Pečovatelské služba nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let na území města Prostějova a v blízkém okolí.

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů nebo ambulantně na odloučeném pracovišti Pečovatelské služby ve Vřesovicích na základě písemné smlouvy. Při jejím poskytování klademe důraz na profesionální, individuální a vstřícný přístup k uživatelům. Naším cílem je umožnit uživatelům důstojně prožívat období nemoci a stáří a prodloužit co nejvíce jejich setrvání v domácím prostředí.

Při poskytování služeb uživatelům usilujeme nejen o profesionalitu, ale především o citlivý a empatický přístup. Každého člověka vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastním životním příběhem a jedinečnými potřebami a přáními. S naší činností jsou neodmyslitelně spjaty také základní křesťanské hodnoty.

Provozní doba

 • Prostějov:
  • Terénní forma: Po - Ne: 6:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00
 • Vřesovice:
  • Terénní forma: Po - Ne: 7:00 - 15:30 a 16:00 - 19:00
  • Ambulantní forma: Po - Pá: 7:00 - 15:30

Co nabízíme?

Základní cíl, o jehož naplnění se snažíme, je poskytovat uživatelům podporu, pomoc a péči při zachování jejich přirozeného životního prostředí. Usilujeme o to, aby naši uživatelé mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování důstojných životních podmínek. Na naplnění tohoto cíle spolupracujeme s jejich rodinami, dalšími organizacemi a úřady.

Mezi základní činnosti, které zajišťujeme patří například:

 • Pomoc při přípravě a zajištění stravy,
 • Pomoc při osobní hygieně (ranní hygiena, celková koupel, mytí vlasů)
 • Dovoz a donáška obědů
 • Běžný úklid domácnosti
 • Zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Malý nákup (do 5kg)
 • Velký nákupy (do 15kg)
 • Praní a žehlení prádla
 • Doprovod při pochůzkách a procházkách
 • A jiné.

Samozřejmostí je také poskytování bezplatného sociálního poradenství. Úplný výčet úkonů naleznete v aktuálním ceníku pečovatelské služby.