Pečovatelská služba Charity Prostějov

Kdo jsme?

Pečovatelské služba nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let na území města Prostějova a v blízkém okolí.

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů nebo ambulantně na odloučeném pracovišti Pečovatelské služby ve Vřesovicích na základě písemné smlouvy. Při jejím poskytování klademe důraz na profesionální, individuální a vstřícný přístup k uživatelům. Naším cílem je umožnit uživatelům důstojně prožívat období nemoci a stáří a prodloužit co nejvíce jejich setrvání v domácím prostředí.

Při poskytování služeb uživatelům usilujeme nejen o profesionalitu, ale především o citlivý a empatický přístup. Každého člověka vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastním životním příběhem a jedinečnými potřebami a přáními. S naší činností jsou neodmyslitelně spjaty také základní křesťanské hodnoty.

Provozní doba

 • Prostějov:
  • Terénní forma: Po - Ne: 6:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00
 • Vřesovice:
  • Terénní forma: Po - Ne: 7:00 - 15:30 a 16:00 - 19:00
  • Ambulantní forma: Po - Pá: 7:00 - 15:30

Co nabízíme?

Základní cíl, o jehož naplnění se snažíme, je poskytovat uživatelům podporu, pomoc a péči při zachování jejich přirozeného životního prostředí. Usilujeme o to, aby naši uživatelé mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování důstojných životních podmínek. Na naplnění tohoto cíle spolupracujeme s jejich rodinami, dalšími organizacemi a úřady.

Mezi základní činnosti, které zajišťujeme patří například:

 • Pomoc při přípravě a zajištění stravy,
 • Pomoc při osobní hygieně (ranní hygiena, celková koupel, mytí vlasů)
 • Dovoz a donáška obědů
 • Běžný úklid domácnosti
 • Zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Malý nákup (do 5kg)
 • Velký nákupy (do 15kg)
 • Praní a žehlení prádla
 • Doprovod při pochůzkách a procházkách
 • A jiné.

Samozřejmostí je také poskytování bezplatného sociálního poradenství. Úplný výčet úkonů naleznete v aktuálním ceníku pečovatelské služby.

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE