o nás - Charita Prostějov

Základní informace o Charitě Prostějov

Charita Prostějov vznikla díky aktivitám prostějovských věřících.

Jejími zakladateli byli: P. Jan Gacík, manželé Tvrdíkovi a pan Laurenčík.

Jde o organizaci s vlastní právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

Poskytujeme následující služby:

 • zdravotní služba
  • Zdravotní (Ošetřovatelská) služba nabízí zajištění léčby přímo v domácím prostředí, tzv. "home care".
 • pečovatelská služba
  • Tato služba nabízí seniorům či osobám se zdravotním postižením, kteří žijí na Prostějovsku, dopomoc při péči přímo v jejich domově. Dojíždí tedy za uživateli a pomáhají jim s nejrůznějšími potřebami. 
 • odlehčovací služba
  • Odlehčovací služba má za cíl odlehčit těm, kteří se starají o své blízké se zdravotním postižením. Je vhodné ji využít, pokud si pečující rodina potřebuje něco vyřídit, nastala naléhavá situace, nebo si pečující potřebuje odpočinout.
 • chráněné bydlení
  • Chráněné bydlení má za cíl pomoci osobám s mentálním, popř. v kombinaci s tělesným postižením začlenit se do běžného života, pomoci osamostatnit se od svých rodičů, kteří se o ně celý svůj život starali. Naše chráněné bydlení je unikátní v tom, že je určené pro rodiče a jejich dospělé děti.
 • sociální rehabilitace
  • Sociální rehabilitace má za cíl podporovat osoby s psychickým onemocněním a pomoci jim v začleňování do běžného života v jejich vlastním prostředí, a to bez přerušení kontaktů s jejich nejbližšími.
 • charitní šatník
  • Charitní šatník je nabídkou všem, kteří jsou v sociální nouzi. Jeho cílem je pomoci například i těm, kteří jsou bez práce, nemohou jí získat a mají málo peněz. Charitní šatník by nevznikl bez Vaší pomoci a podpory.
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Jak název prozrazuje, jedná se o zapůjčení různých pomůcek, které jsou potřeba ke každodennímu životu znevýhodněných osob.

 A na kterých adresách nás najdete?

Ředitelství:
Martinákova 9
796 01 Prostějov
Email: info@prostejov.charita.cz
IČ: 44159854

Domov Daliborka:
Daliborka 8 a 10
796 01 Prostějov
Email: daliborka@prostejov.charita.cz

Zdravotní služba:
Polišenského 1
796 01 Prostějov
Pevná linka: 582 330 633 
Email: zdravotnisluzba@prostejov.charita.cz

Pečovatelská služba:
Polišenského 1
796 01 Prostějov
Pevná linka: 581 110 091
Email: pecovatelskasluzba@prostejov.charita.cz

Sociální rehabilitace:
Polišenského 1
796 01 Prostějov
Pevná linka: 581 110 641
Email: cesta@prostejov.charita.cz


Podrobné kontakty na náš tým naleznete buď přímo v odkazu služby, nebo v menu Kontakty.