Chci přispět Charitě Prostějov

"Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." J. W. Goethe

Možnosti, jak nás můžete podpořit

 • Modlitba, mše svatá za pracovníky a klienty Charity.
 • Finanční dar formou sbírek 
  • tříkrálová sbírka
  • akce cihla
  • postní almužna

          nebo převodem na bankovní účet:

            416749701/0100
            IČ: 44159854

 • Pokud jste s námi spokojeni anebo znáte někoho, kdo potřebuje naše služby, doporučte nás.
 • Materiální dar:
  • ošacení, boty (charitní šatník)
  • běžné vybavení domácnosti (křesla, televizor, set-top-box, skříně, stoly, židle, obrazy, kancelářské potřeby, počítač atd.) 
  • pet víčka (jejich sběrem získáváme peníze na nákup kompenzačních pomůcek pro potřebné)

 

Je také možné využít Darovací smlouvu, která vede k daňovému zvýhodnění plátců (viz informace níže).

Děkujeme za Váš zájem a podporu

Daňové zvýhodnění plátců

fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Charita Prostějov je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

adresa:
Charita Prostějov 
Martinákova 9, 796 01 Prostějov 
Tel./fax: 582 344 524 
Email: info@prostejov.charita.cz