Charitní šatník Charity Prostějov

Charitní šatník

Je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé bez domova, sociálně slabí, lidé postižení mimořádnou událostí). Cílem je poskytnout základní ošacení lidem, kteří nemají potřebné finanční prostředky.

Vzhledem k rekonstrukci budovy a stěhování ředitelství Charity Prostějov do náhradních prostor je příjem veškerého materiálu ukončen. Pokud bude nalezen vhodný prostor, bude činnost šatníku obnovena.

Výdejní den je v úterý od 9:00 do 12:00 (mimo letní prázdniny, státní svátky a dny, kdy je šatník výjimečně uzavřen). Výdej se řídí stanovenými pravidly.

 

Kontakt:

tel.: 582 344 524:  každý všední den od 7:30 – 15:00

Charita Prostějov

Martinákova 9

796 01 Prostějov