tříkrálová sbírka na Charitě Prostějov

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci, bylo Charitou Česká Republika rozhodnuto, že se na počátku ledna 2022 tradiční Tříkrálové koledování uskuteční za přísných epidemiologických podmínek. Je možné klasicky koledovat za použití respirátorů a desinfekce, dodržení vzdáleností, nevstupování do domácností a vynechání společných akcí pro koledníky. Odpovědnost za zdraví koledníků, organizátorů, dárců a dalších zúčastněných je pro nás prioritou a v žádném případě je a jejich rodiny nechceme vystavit zbytečnému riziku onemocnění. Zároveň je možné využít tak jako loni stacionární pokladničky na úřadech, v obchodech, v kostelích apod.

Třetí možností je přivítat tříkrálové koledníky ONLINE.

Tři králové přicházejí. Bude se po novém roce koledovat?
      Bude!      Koledníci u Vás zazvoní online ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro ty z vás, kteří máte bankovnictví v chytrém telefonu je tu kratší cesta jak přispět na
Tříkrálový sbírkový účet pro Charitu Prostějov: 66008822/0800 VS: 777970059

ONLINE pokladnička Charity Prostějov
 

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze podpory činnosti všech složek Charity Česká republika.

Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.Žehnání koledníkům v roce 2019

V lednu, roku 2013 byl Domov Daliborka na Tříkrálovém koncertě. Klip začíná v čase 28:45 min.

 Podrobné informace se dozvíte na oficiálních stránkách www.trikralovasbirka.cz

Prezentační video: