akce cihla v Charitě Prostějov

Akce cihla

Akce cihla připomíná, že lidé s postižením nepatří do zvláštních ústavů, ale mají mít možnost žít v běžném prostředí.

Ve spolupráci s občanským sdružením Portus Praha pořádáme sbírku Akce cihla.

Letošní ročník je již v plném proudu i v Prostějově. 
Prostějov, nám. TG Masaryka 22. 6., 23. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8. 2016 v rámci Prostějovského léta
Byli jsme také na Velehradě, Dny lidí dobré vůle 4. 7. - 5. 8. 2016.
Akci cihla zakončíme letos na Dni Charity 21. 9. 2016 16:00 – 19:00 na náměstí T. G. Masaryka.

Výtěžek letošní sbírky Akce cihla bude použit na rozvoj Chráněného bydlení Domova Daliborka a na vybudování pracovního a tréninkového centra v rámci Charitního centra Marta.

Přispějte na Akci Cihla

Přispěvkem 100,- Kč můžete podpořit ojedinělý projekt - Domov Daliborka v Prostějově. V nově zbudovaném Domově Daliborka byly zřízeny dvě sociální služby: Chráněné bydlení a Odlehčovací služba.

Podpořit tento projekt je možné přímo na sbírkové konto: č.ú. 3020277/0100 Komerční banka.

Veřejná sbírka byla povolena KUOK dne 23.6.2014 pod č.j. KUOK/54070/2014/OE/400 KUOK 54479/2014

Více o chráněném bydlení

Více o odlehčovací službě