zdravotní služba Charity Prostějov

Zdravotní služba Charity Prostějov

Zdravotní služba je odborná zdravotní péče, která je indikovaná praktickým lékařem nebo nemocnicí.

Návrh na léčbu v domácnosti klienta dává jeho praktický lékař. Službu poskytujeme v Prostějově a blízkém okolí 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Veškeré ošetřovatelské služby jsou hrazeny v plné výši zdravotními pojišťovnami.

Zdravotní sestry se dokáží samostatně a zodpovědně rozhodovat v různých krizových situacích. Umí jednat nejen s pacientem, ale i s jeho ošetřujícím lékařem a příbuznými. Průběžně se vzdělávají - nejen pro obor ošetřovatelství v geriatrii, ale i v oblasti sociální a psychologické. Také absolvují kurzy moderního ošetřování ran, péči o umírající a další.