Zdravotní služba Charity Prostějov

Zdravotní služba je odborná zdravotní péče, která je indikovaná praktickým lékařem nebo nemocnicí.

Návrh na léčbu v domácnosti klienta dává jeho praktický lékař. Službu poskytujeme v Prostějově a blízkém okolí 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Veškeré ošetřovatelské služby jsou hrazeny v plné výši zdravotními pojišťovnami.

Zdravotní sestry se dokáží samostatně a zodpovědně rozhodovat v různých krizových situacích. Umí jednat nejen s pacientem, ale i s jeho ošetřujícím lékařem a příbuznými. Průběžně se vzdělávají - nejen pro obor ošetřovatelství v geriatrii, ale i v oblasti sociální a psychologické. Také absolvují kurzy moderního ošetřování ran, péči o umírající a další.

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE