duchovní a pastorační služba Charity Prostějov

Duchovní služba charity Prostějov

Posláním charity je šířit nezištnou lásku vůči bližním bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti nebo vyznání.

Duchovní péče je tak integrální součástí charitní činnosti. V centru jejího zájmu je člověk jako bytost hledající smysl, toužící po lásce a přijetí a mnohdy nacházející Boha v místech nebo situacích, ve kterých by to nečekal.