chráněné bydlení Domova Daliborka

chráněné bydlení Domova Daliborka

Na konci října roku 2012 byl zahájen provoz Domova Daliborka. Jedná se o zrekonstruovaný objekt, který poskytuje dvě sociální pobytové služby: Chráněné bydlení a odlehčovací službu.

Ve středu, dne 25.2.2015, byl Domov Daliborka v online vysílání TV Noe. Shlédnout toto video můžete zde:

Prezentační video pro zájemce o službu:

Chráněné bydlení je primárně pro osoby s mentálním postižením (popřípadě v kombinaci s tělesným postižením) a také pro jejich rodiče, kteří vzhledem ke svému stáří nejsou schopni zajistit kvalitní péči svým dospělým dětem. Díky naší službě je možné pomoci těmto rodičům v osamostatnění jejich dětí, v pomoci péče o jejich osobu, ke zkvalitnění jejich života. Tato sociální služba má působnost na celém území České republiky.ukázka pokoje

Přednosti tohoto zařízení je možnost bydlení rodičů společně se svými dětmi či s jinými blízkými lidmi, o něž se starají po celý svůj život a dopřáli jim dar vyrůstat v prostředí vlastní rodiny a svých blízkých. Nástupem nebo vznikem nenadálé sociální situace (Zdravotní stav, pokročilý věk, imobilita,…) už o ně nezvládají pečovat. Je pochopitelné, že se nechtějí vzdát vzájemného kontaktu a mají obavy, jak bude v případě jejich skonu o ně postaráno. Domov Daliborka jim umožňuje důstojné a klidné prožití zbytku společného života se zachováním citových vazeb mezi nimi.

Domov Daliborka je koncipován do jednopokojových a vícepokojových bytových jednotek, které slouží k postupnému osamostatnění dětí od rodičů, aby mohli žít samostatný a bezpečný život. Podpora a dopomoc uživatelům je poskytována prostřednictvím asistentů nepřetržitě.

Domov Daliborka je bezbariérovým, moderně vybaveným objektem, který má zahradu, sídlí blízko centra města Prostějova, přesto však je v objektu klid. Pracovníci Domova Daliborka jsou školeni v nejmodernějších metodách přejatých od expertů z Velké Británie a USA.

Obrázky z Domova Daliborka si můžete prohlédnout online v naší Fotoknize.

Zde jsou informace o tom, co jsme dělali během roku 2014:

Zde jsou informace o tom, co jsme dělali během roku 2013:

Podívejte se na video, co se nám za rok 2012 podařilo:

Zde jsou prezentační spoty Domova Daliborka:

Prezentační video Pomáháme 2. rok:

Prezentační spot Pomáháme 1. rok: