postní almužna na Charitě Prostějov

Postní almužna

„Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.“

Během období příprav na Velikonoce si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních, kteří jsou v nouzi.

Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sebe sama tím, že pomáháme druhým.

Více se dozvíte na oficiálních stránkách www.postnialmuzna.cz

V případě nejasností se nás ptejte i skrze facebook zde.