úkoly duchovní služby na Charitě Prostějov

Úkoly duchovní služby v Charitě Prostějov

a) vzdělávací

 • přednášky a semináře na téma idea a podstata charitativní práce
 • seznamování s katolickou sociální naukou
 • zajišťování přednášek a seminářů s duchovní tématikou
 • zajišťování duchovních obnov pro charitní zaměstnance

b) praktické

 • podpora duchovního rozměru charitní práce
 • setkávání se s pracovníky a klienty v jednotlivých charitních zařízeních
 • zajišťování charitních bohoslužeb
 • duchovní rozhovory a přípravy ke svátostem
 • modlitby za Charitu

c) kooperující

 • podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi prostějovského děkanátu
 • poskytování informací duchovním správcům prostějovského děkanátu o činnosti Charity
 • zprostředkování setkání s knězem
 • podpora charitativní činnosti ve farnostech prostějovského děkanátu