Humanitární pomoc na Charitě Prostějov

Česká republika

Nabízíme finanční a materiální pomoc při živelných pohromách (povodně, tornáda, požáry rodinných domů). Prostřednictvím humanitárního skladu je zabezpečena pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nouzi, neúplným rodinám, osamělým starým lidem, sociálně potřebným a také lidem v momentální tíživé životní situaci. Veškerá pomoc je poskytována zdarma.

Zahraničí

Finanční a materiální pomoc při živelných pohromách (povodně, zemětřesení, ničivá vlna tsunami) a válečných konfliktech je určena všem bez ohledu rasy či národnosti. Spolupracujeme s Diakonií Broumov, která odváží zbylou část šatstva a dále je v rámci projektu rozděluje potřebným nebo materiál zpracovává ve své chráněné dílně. Odtud jsou potom odesílány kamiony jako humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE