humanitární pomoc na Charitě Prostějov

Humanitární pomoc na Charitě Prostějov

Česká republika

Nabízíme finanční a materiální pomoc při živelných pohromách (povodně, tornáda, požáry rodinných domů). Prostřednictvím humanitárního skladu je zabezpečena pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nouzi, neúplným rodinám, osamělým starým lidem, sociálně potřebným a také lidem v momentální tíživé životní situaci. Veškerá pomoc je poskytována zdarma.

Zahraničí

Finanční a materiální pomoc při živelných pohromách (povodně, zemětřesení, ničivá vlna tsunami) a válečných konfliktech je určena všem bez ohledu rasy či národnosti. Spolupracujeme s Diakonií Broumov, která odváží zbylou část šatstva a dále je v rámci projektu rozděluje potřebným nebo materiál zpracovává ve své chráněné dílně. Odtud jsou potom odesílány kamiony jako humanitární pomoc do zahraničí.