Pečovatelská služba

Nabízíme profesionální péči seniorům v jejich domácím prostředí. Služby poskytujeme v Prostějově i v okolních obcích.

Zdravotní služba

V oblasti zdravotních služeb aplikují naše zdravotní sestry léky, infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Poskytujeme také Domácí hospicovou péči.

Odlehčovací služba

Pečujete doma o svého blízkého a potřebujete si vyřídit důležité záležitosti, nebo si prostě jen na chvíli odpočinout? Naše odlehčovací služba se o Vašeho blízkého profesionálně postará.

Chráněné bydlení

Chceš se naučit pracovat, baví tě učit se novým věcem? Tak to hledáš právě nás. Učíme se nakupovat, hospodařit s financemi, vycházet s ostatními, jak se chovat ve společnosti, hledáme práci a děláme aktivity pro to, aby sis ji udržel.

Sociální rehabilitace Cesta

Pomáháme osobám s duševním onemocněním začlenit se zpět do společnosti. Pořádáme nejrůznější kurzy, které podporují a upevňují schopnosti našich klientů tak, aby sami zvládli fungovat ve společnosti.

Humanitární pomoc

Pokud se Vám přihodila mimořádná situace, kterou je potřeba bezodkladně řešit, jsme tu pro Vás. Ať se jedná o živelnou katastrofu, nebo pomoc lidem v nouzi, neúplným rodinám, které potřebují vybavení či okamžitou finanční pomoc, jsou to situace, kreré je náš tým schopen řešit bezodkladně.

Charitní šatník

Z Vašich darů pomáháme druhým. Nepotřebné oblečení darujeme lidem v nouzi, rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší. Zapojte se do naší činnosti, přijďte k nám a pomozte potřebným.

Duchovní a pastorační služba

K námi poskytovaným službám nabízíme duchovní a pastorační službu všem, kteří o ni požádají. Ať už se jedná o rozhovory s pastoračním asistentem, nebo o zprostředkování kněze či jiného duchovního, s čímž je také spojeno umožnění přijetí svátostí.

Aktuální stav sbírky

Tříkrálová sbírka 2024
Aktuální výnos 1 523 112 Kč Rozpečetěno 275/275
Děkujeme❤️

Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Kontakty

charitní šatník
tel.: 582 344 524
chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105
odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105
pastorační služba
tel.: 582 344 524
pečovatelská služba
tel.: 581 110 091
ředitelství
tel.: 582 344 524
sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641
zdravotní služba
tel.: 582 330 633

Informace Charity Prostějov

Děkujeme našim partnerům

Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP
Město Prostějov
MPSV
ROP
Statutární město Přerov
MZ ČR
Nadace Partnerství
SWISS Contribution
Obec Lešany
Kraj Olomoucký
UP