29. prosince 2022 články

My tři králové jdeme k Vám

Vážení příznivci,
Tříkrálová sbírka 2023 opět proběhne tradičním koledováním od domu k domu ve dnech 1. - 15. ledna 2023

Pro online pokladničku platí níže uvedené údaje:

Variabilní symbol Tříkrálové sbírky pro Charitu Prostějov: 777970059 k účtu č. 66008822/0800

ONLINE kasička Charity Prostějov

Záměr letošní sbírky 2023:

- Na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.

- Na přímou pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

- A na podporu domácí hospicové péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

S pozdravem

Mgr.Vít Forbelský, pastorační asistent

Charity Prostějov, Martinákova 9Prostějov, 796 01tel/fax: 582 344 524 mobil: 737342043e-mail: vit.forbelsky@prostejov.charita.cz 

Mgr. Vít Forbelský

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel.: 737 342 043 E-mail: cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ