Adresář

Charitní šatník

Tel.: 582 344 524
Martinákova 9, Prostějov, 796 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé bez domova, sociálně slabí, lidé postižení mimořádnou událostí). Cílem je poskytnout základní ošacení lidem, kteří nemají potřebné finanční prostředky.

Vzhledem k rekonstrukci budovy a stěhování ředitelství Charity Prostějov do náhradních prostor je příjem veškerého materiálu ukončen. Pokud bude nalezen vhodný prostor, bude činnost šatníku obnovena.

Výdejní den je v úterý od 9:00 do 12:00 (mimo letní prázdniny, státní svátky a dny, kdy je šatník výjimečně uzavřen). Výdej se řídí stanovenými pravidly.

Organizace

Seznam lidí

Marie Lasovská - mzdová a personální činnost
Bc. Pavlína Urubková - administrativní pracovnice