Adresář

Chráněné bydlení Domova Daliborka

Tel.: 581 115 290, 734 172 105
Daliborka 10, Prostějov, 796 01
Vedoucí služby: Bc. Soňa Matulová - vedoucí chráněného bydlení
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Použití osobního automobilu pro potřeby uživatele

Chráněné bydlení je primárně pro osoby s mentálním postižením (popřípadě v kombinaci s tělesným postižením) a také pro jejich rodiče, kteří vzhledem ke svému stáří nejsou schopni zajistit kvalitní péči svým dospělým dětem. Díky naší službě je možné pomoci těmto rodičům v osamostatnění jejich dětí, v pomoci péče o jejich osobu, ke zkvalitnění jejich života. Tato sociální služba má působnost na celém území České republiky.

Přednosti tohoto zařízení je možnost bydlení rodičů společně se svými dětmi či s jinými blízkými lidmi, o něž se starají po celý svůj život a dopřáli jim dar vyrůstat v prostředí vlastní rodiny a svých blízkých. Nástupem nebo vznikem nenadálé sociální situace (Zdravotní stav, pokročilý věk, imobilita,…) už o ně nezvládají pečovat. Je pochopitelné, že se nechtějí vzdát vzájemného kontaktu a mají obavy, jak bude v případě jejich skonu o ně postaráno. Domov Daliborka jim umožňuje důstojné a klidné prožití zbytku společného života se zachováním citových vazeb mezi nimi.

Domov Daliborka je koncipován do jednopokojových a vícepokojových bytových jednotek, které slouží k postupnému osamostatnění dětí od rodičů, aby mohli žít samostatný a bezpečný život. Podpora a dopomoc uživatelům je poskytována prostřednictvím asistentů nepřetržitě.

Domov Daliborka je bezbariérovým, moderně vybaveným objektem, který má zahradu, sídlí blízko centra města Prostějova, přesto však je v objektu klid. Pracovníci Domova Daliborka jsou školeni v nejmodernějších metodách přejatých od expertů z Velké Británie a USA.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Soňa Matulová - vedoucí chráněného bydlení
Bc. Lenka Polcrová - sociální pracovník
DiS. Martina Komárková - sociální pracovník
Pavel Spáčil - správce
Jarmila Augustinová - pracovník v sociálních službách
Hana Beneková - pracovník v sociálních službách
Markéta Charvátová - pracovník sociálních služeb
Jana Juhászová - pracovník v sociálních službách
Eva Klocová - pracovník v sociálních službách
Jitka Kratochvílová - pracovník v sociálních službách
Aneta Kreuzziegerová - pracovník sociálních služeb
Marcela Kučerová-Ondrýsková - pracovník v sociálních službách
Petra Snášelová - pracovník v sociálních službách
Kristýna Švédová - pracovník sociálních služeb
Jaromír Tobola - pracovník v sociálních službách
Eliška Urbanová - pracovník v sociálních službách
Jitka Kluvancová - úklid a kuchyně
Radmila Píchalová - úklid, kuchyně
Milada Spurná - pracovník prádelny