Adresář

Pečovatelská služba v Prostějově

Tel.: 581 110 091, 777 731 321
Polišenského 1, Prostějov, 796 01
Vedoucí služby: Jana Drmolová - vedoucí pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Doprava vozidly poskytovatele

Provozní doba

  • Terénní forma: Po - Ne: 6:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00

Organizace

Seznam lidí

Tomáš Snášel, DiS. - sociální pracovník
Ing. Bc. Hana Švábová, Dis. - sociální pracovník
Kamila Černá - pracovník v sociálních službách
Eva Jančíková - pracovník v sociálních službách
Hana Májková - pracovník v sociálních službách
Simona Pišťáková - pracovník v sociálních službách
Ilona Urbášková - pracovník v sociálních službách
Jiřina Vylášková - pracovník v sociálních službách
Jana Drmolová - vedoucí pečovatelské služby
Pavlína Trnková - pracovník v sociálních službách
Jitka Pořízková - pracovník v sociálních službách
Jana Pelcová - pracovník v sociálních službách