4. října 2021 články a oznámení

Den Charity Prostějov „Již 30 let pomáháme…“

Dne 30. 8. 2021 oslavila Charita Prostějov již 30 let své obnovené činnosti v Prostějově a okolních obcích. Věříme, že nabízený program zpříjemnil všem zúčastněným odpoledne a doufáme, že tato akce pomohla Charitě Prostějov vstoupit do podvědomí našich občanů a rozšířit jejich znalost o tom, co vlastně Charita pro občany dělá.

Chceme touto cestou poděkovat všem, že nás svou účastí podpořili a také děkujeme za finanční příspěvky, které budou použity na financování rekonstrukce budovy Marta, ve které mimo jiné plánujeme vybudovat byty chráněného bydlení pro rodiče a jejich děti s mentálním postižením.

Děkujeme těm, kteří poskytli dar na výdaje spojené s konáním akce. Zvláště pak Městu Prostějov, které umožnilo konat oslavu i za účasti široké veřejnosti na náměstí T. G. Masaryka a současně podpořilo akci účelovou dotací na montáž a následnou demontáž pódia pro účinkující.

I díky vaší pomoci můžeme pomáhat.

 

Jarmila Zemanová

všeobecná účetní
Tel.: 582 349 250 E-mail: b-rD474WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb