Vyfoť se s „Třicítkou“!
14. července 2021 články a oznámení

Vyfoť se s „Třicítkou“!

Charita Prostějov letos slaví 30 let obnovení činnosti. K této příležitosti pro vás připravili tematickou soutěž!Zapojte se do soutěže, Vyfoť se s „Třicítkou“ o zajímavé ceny - YOGABOOK Lenovo, mobilní telefon a poukaz do květinářství Magnolie v hodnotě 1000 Kč!

Jak na to?

 • Vyfoť se s třicítkou, kterou vybereš, necháme na tvé kreativitě a fantazii.
 • Do soutěže je možné zařadit pouze jednu fotku z jedné e-mailové adresy.
 • Foto zašli na soutez@prostejov.charita.cz , my jej umístíme do alba na Facebook profil Charity Prostějov. Přidej své jméno a příjmení pro vyhlášení výherců.

 První tři fotky s nejvíce „like“ (symbol) odměníme hodnotnými cenami! Vyhlásíme rovněž cenu poroty pro nejzajímavější fotku.  

 • Soutěž končí 23. 8. 2021 7:30. Výherce kontaktujeme prostřednictvím e-mailu, ze kterého byla zaslána fotografie 23. 8. 2021.
 • Výherci budou zveřejněny i na Facebookové stránce Charita Prostějov 23. 8. 2021. Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen bude na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově při oslavě
  30 let Charity Prostějov dne 30. 8. 2021 v dolní části, u muzea. Přesný čas bude upřesněn.

 

 • Pokud se účastník nemůže dostavit na předání cen na oslavy 30 let Charity, může za sebe poslat zástupce, jehož jméno nám zašle z e-mailové adresy, ze kterého posílal fotku. V případě znemožnění předání ceny bude řešena situace individuálně s účastníkem soutěže.
 • Fotky se budou zveřejňovat každý pracovní den od 7:00 do 15:30. Sdílej album, kde je tvá fotka, se svými přáteli, ať získáš co nejvíce liků. Like se počítá na Facebookové stránce Charity Prostějov
 • Do soutěže se může zapojit účastník od 12 let s doručovací adresou v České republice.
 • Odesláním fotky do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi
  a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit návrhy s neetickým či vulgárním obsahem.
 • Účastník, zapojen do soutěže, souhlasí se zveřejněním svého jména a své fotky v případě výhry na oslavách 30 let Charity Prostějov na naší stránce. Výherní fotky budou ke zhlédnutí na facebookové stránce Charity Prostějov. Po ukončení soutěže budou nevýherní fotky smazány neprodleně, 14 dní bude ke zhlédnutí výherní fotky, poté budou smazány, nedohodne-li organizátor s účastníkem jinak.
 • Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno. Výherce nemá nárok na kompenzaci výhry formou peněz
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Charity Prostějov.
 • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem
  a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.
 • Předání bude probírat za příznivé epidemiologické situace.

 

 

Ing. František Hynek

Ing. František Hynek

ředitel charity Prostějov
Tel.: 582 344 524 E-mail: 4gsyQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M