20. června 2008 články

akce cihla 2008

Akce Cihla proběhla v roce 2008 i na Charitě Prostějov. Pro bližší informace čtěte dále.

9. ročník Akce cihla připomenul, že lidé s postižením nepatří do zvláštních ústavů, ale mají mít možnost žít v běžném prostředí.

Zahájení Akce cihla proběhlo v rámci Sportovního dne s Amforou v Plumlově, který pořádal Spolek plumlovských nadšenců ve spolupráci s TJ Sokol Plumlov. Akce se uskutečnila 14. 6. 2008 na místním fotbalovém hřišti. 

V Prostějově Akce cihla proběhla ve dnech 16. 6. - 20. 6. 2008 u OD Prior. 

Zakoupením speciální cihly za 100,- Kč jste tak mohli podpořit ojedinělý projekt - Charitní centrum Marta v Prostějově. Podepsané a pomalované cihy, které jste nám ponechali na stanovišti stánku, budou použity při výstavbě a rekonstrukci Charitního centra Marta.

Více o chráněném bydlení

Více o odlehčovací službě


Výnos sbírky:
                          Plumlov        6 297,-
                          Prostějov   17 523,-
                          Celkem:    23 820,-
                                                                Děkujeme