19. června 2009 články

akce cihla 2009

Akce Cihla proběhla v roce 2009 i na Charitě Prostějov. Pro bližší informace čtěte dále.

Již 10. ročník Akce cihla připomenul, že lidé s postižením nepatří do zvláštních ústavů, ale mají mít možnost žít v běžném prostředí.

V Prostějově Akce cihla proběhla ve dnech 15. 6. - 19. 6. 2009 u OD Prior. 

Zakoupením speciální cihly za 100,- Kč jste tak mohli podpořit ojedinělý projekt - Charitní centrum Marta v Prostějově. Podepsané a pomalované cihy, které jste nám ponechali na stanovišti stánku, budou použity při výstavbě a rekonstrukci Charitního centra Marta.

Více o chráněném bydlení

Více o odlehčovací služběVýnos sbírky:
Celkem:    6 338,-
                                                                Děkujeme