Tříkrálová sbírka 2008
26. února 2008 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2008

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 byl: 570 886,50 Kč.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze podpory činnosti všech složek Charity Česká republika.

Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Do sbírky se zapojilo celkem 48 obcí děkanátu Prostějov se 165 zapečetěnými pokladničkami. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 byl:


                            570 886,50 Kč.

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 58% služby Charity Prostějov
  • 15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
  • 10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc
  • 5% projekty Charity ČR
  • 5% pokrytí režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi
  • 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík".


Výnosy všech koledníků

Výnosy v jednotlivých obcích

Charitě Prostějov bylo přiděleno 330 000,- Kč:

  • Pečovatelská služba
                                 49 000,- Kč  • Denní stacionář pro lidi s psychickým onemocněním
                                 65 000,- Kč  • Přímá pomoc lidem v tíživé životní situaci
                                 10 000,- Kč  • Náklady na nový projekt Charitní centrum Marta - Domov Daliborka
                                 32 000,- Kč  • Výměna oken - budova Marta (Martinákova 9)
                               114 000,- Kč  • Náklady na provoz charitního šatníku
                              60 000,- Kč