Tříkrálová sbírka 2009
26. února 2009 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2009

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 byl: 567 131,00 Kč.

banner_sbirka 

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze podpory činnosti všech složek Charity Česká republika.

Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Do sbírky se zapojilo celkem 57 obcí děkanátu Prostějov se 167 zapečetěnými pokladničkami. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 je:


                            567 131,00 Kč

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 58% služby Charity Prostějov
  • 15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
  • 10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc
  • 5% projekty Charity ČR
  • 5% pokrytí režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi
  • 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

Charitě Prostějov bylo přiděleno 328 000,- Kč:

  • Pečovatelská služba
                               227 000,- Kč  • Denní stacionář pro lidi s psychickým onemocněním
                                 83 000,- Kč  • Přímá pomoc lidem v tíživé životní situaci
                               18 000,- Kč

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík".


Výnosy všech koledníků

Výnosy za jednotlivé obce

Podrobnější informace o Tříkrálové sbírce naleznete na
www.trikralovasbirka.cz

(Celorepublikové výsledky sbírky, Tříkrálový koncert, výsledky DMS apod.)