Tříkrálová sbírka 2014
26. února 2014 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2014

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 byl: 795 033,- Kč

Tříkrálová sbírka 2014 právě začala v Prostějovském děkanátu. Dnes byly zapečetěny jedny z posledních pokladniček s číslem 208 a to je i počet tříkrálových skupinek. V pondělí zřejmě skupinky přibudou díky studentům Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Koledovat bude i VIP skupinka pod vedením ředitele charity Františka Hynka, která se chystá navštívit magistrát města Prostějov. 

 Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.
V prostějovském děkanátu sbírka probíhala ve dnech 2. - 14. 1. 2014, dle místních zvyklostí.

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 58% služby Charity Prostějov
  • 15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
  • 10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc
  • 5% projekty Charity ČR
  • 5% pokrytí režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi
    • 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík". 

Podrobné a přehledné informace o Tříkrálové sbírce v České republice naleznete na www.trikralovasbirka.cz