Tříkrálová sbírka 2021
17. ledna 2021 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2021

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 je zatím 513 tis. Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste letos přispěli do Tříkrálové sbírky.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 je součtem ON-line pokladničky a ostatních pokladniček.

Umístění a výtěžek stacionárních pokladniček v děkanátu Prostějov

Milí přátelé charitního díla,
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2020) vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybralo 1 222 769,-Kč, díky kterým můžeme lépe pomoci lidem v nouzi. Díky tomuto krásnému výsledku sbírky můžeme podpořit plánované projekty pro rok 2020. Podrobně si je můžete prohlédnout na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/ Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 24. ledna 2021 formou sbírky do pokladniček a ONLINE pokladničkou do dubna 2021. Z nové sbírky (2021) chceme podpořit:
- Přímá pomoc potřebným, jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší. -50 000 Kč
- Domácí hospicová péče, jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc. -50 000 Kč
- Chceme nakoupit automobil pro vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací plošiny, protože se staráme o několik vozíčkářů i s elektrickým vozíkem a nejsme schopni je kamkoliv převézt. -800 000 Kč
- Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného bydlení a projekt revitalizace přilehlé zahrady. 500 000 Kč.
Prosíme o Vaši štědrost. František Hynek, ředitel Charity Prostějov
tks@prostejov.charita.cz
www.facebook.com/prostejov.charita
www.prostejov.charita.cz

Mgr. Vít Forbelský

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel.: 737 342 043 E-mail: cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ