Tříkrálová sbírka 2022
10. ledna 2022 výnosy jednotlivých let

Tříkrálová sbírka 2022

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2022 je zatím: 1 220 570,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2022 probíhá i v Prostějovském děkanátu. VIP skupinka tří králů pod vedením ředitele charity Františka Hynka navštívila i magistrát města Prostějov.

V následující tabulce se můžete podívat na výsledky jednotlivých skupinek v jednotlivých obcích a městech v pořadí, jak jsou pokladničky číslovány. Můžete sledovat i průběžný výsledek koledování. Výsledky z různých míst České republiky najdete na www.trikralovasbirka.czKonáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.

V prostějovském děkanátu sbírka probíhá ve dnech od 1.1.2022 do 16.1.2022, dle místních zvyklostí.

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

  • 58% služby Charity Prostějov
  • 15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
  • 10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc
  • 5% projekty Charity ČR
  • 5% pokrytí režie sbírky
  • 5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi
    • 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří nám každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný "dík".

Podrobné a přehledné informace o Tříkrálové sbírce v České republice naleznete na www.trikralovasbirka.cz

Ing. František Hynek

Ing. František Hynek

ředitel charity Prostějov
Tel.: 582 344 524 E-mail: 4gsyQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M