Sociální rehabilitace Cesta

Kde nás najdete

Adresa

Polišenského 1, Prostějov 79601

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Sociální rehabilitace Cesta

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Prostějov

Kraj
Olomoucký kraj

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Kdo jsme:

Sociální rehabilitace Cesta Charity Prostějov podporuje osoby s chronickým duševním onemocněním v začleňování do běžného života, formou dopomoci v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. S využitím specifických činností rozvíjejících sociální a pracovní dovednosti. Tato služba je poskytována ambulantní i terénní formou po celém prostějovském a konickém regionu.  Jedná se o službu, která se transformovala ze služby Denního stacionáře, navázala na předešlé zkušenosti, aktivní klientelu a její nové potřeby, očekávání a cíle. Cílem služby Sociální rehabilitace Cesta je umožnit klientům využívat vlastní zdroje pomoci a zvýšit jejich kompetenci, bojovat proti vzniku sociální izolace, snížit počet hospitalizací, posílit kognitivní funkce klientů, posílit pracovní, komunikační a sociální návyky, zvýšit kvalitu života klientů v jejich přirozeném prostředí.

 

Základní činnosti poskytované v sociální rehabilitaci Cesta:

  1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti a další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním a venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik pracovních dovedností…
  2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod do zaměstnání, doprovod k lékaři, do školských zařízení – naučení bezpečné trasy, využití MHD, nácvik chování v různých společenských situacích, práce s informacemi …
  3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: trénink kognitivních funkcí, práce na PC, trénink jemné motoriky…
  4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod a asistence při jednání s úřady, informační servis, zprostředkování následné péče, upevnění kontaktu s rodinou….