Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Ing. František Hynek

ředitel charity Prostějov
Tel: 582 344 524, 777 731 323     4gsyQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel: 737 342 043, 582 344 524     cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Jarmila Zemanová

všeobecná účetní
Tel: 582 349 250, 776 653 191     b-rD474WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb

Marie Lasovská

mzdová účetní
Tel: 777 731 326     88EsVWb7%hIC1Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb

Bc. Soňa Matulová

vedoucí Domova Daliborka
Tel: 733 741 655, 581 115 290     %hAkO_5lbeBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Jana Drmolová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 777 731 320, 581 110 091     58AkO2he-eBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Bc. Pavlína Urubková

administrativní pracovnice
Tel: 605 978 521, 582 344 524     _8IvZ.54bkHl1~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p

Bc. Lenka Polcrová

sociální pracovník
Tel: 733 741 657, 581 115 293     7.AuRWfg7-Ey.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb

DiS. Martina Komárková

sociální pracovník
Tel: 733 741 656, 581 115 293     88EDZ.546hzk89enW7c-6beka.wy.W7%WkvDRW7r

Tomáš Snášel, DiS.

sociální pracovník
Tel: 581 110 091, 733 742 144     ahzk9WifWlrvQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Ing. Bc. Hana Švábová, Dis.

sociální pracovník
Tel: 777 731 321, 581 110 091     38AkOcl7XhIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Mgr. Zuzana Oulehlová, Dis.

sociální pracovník
Tel: 777 731 324, 581 110 641     gnMk4Z2gberr2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p

Pavel Spáčil

údržbář
Tel: 733 742 066, 581 115 260    

Dita Cháberová

všeobecná sestra - zástupce vrchní sestry
Tel: 731 604 596, 582 330 633     ZbGkO1.7X.Ey.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb

DiS. Eva Kmentová

všeobecná sestra
Tel: 703 359 056     0onh1_9fahIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Kamila Černá

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 691 621, 581 110 091     68zs2Z290kAkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Eva Jančíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 703 359 064, 581 110 091     0onh0Zd94dBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Hana Májková

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 291     38AkO_5b6hIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Jana Pelcová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 742 067     58AkO%9dYhIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

Simona Pišťáková

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 742 068, 581 110 091     %bzy4Z2h4lGk1~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p